สมาชิกหมายเลข 3000170 https://yongnianthailand.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=11 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Overseas Members]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=11 Wed, 02 Mar 2016 19:44:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=10 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Overseas Members]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=10 Wed, 02 Mar 2016 9:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=9 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Overseas Members]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=9 Wed, 02 Mar 2016 9:44:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=8 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Overseas Members]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=8 Wed, 02 Mar 2016 9:43:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=7 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Overseas Members]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=7 Wed, 02 Mar 2016 9:43:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=6 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Overseas Members]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=6 Wed, 02 Mar 2016 9:42:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=5 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Overseas Members]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=5 Wed, 02 Mar 2016 9:41:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=4 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Overseas Members]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=4 Wed, 02 Mar 2016 9:40:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=3 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Overseas Members]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=3 Wed, 02 Mar 2016 9:39:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=2 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Overseas Members]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=14&gblog=2 Wed, 02 Mar 2016 9:38:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=01-03-2016&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=01-03-2016&group=14&gblog=1 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Overseas Members]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=01-03-2016&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=01-03-2016&group=14&gblog=1 Tue, 01 Mar 2016 9:49:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=13&gblog=3 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Location and Map]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=13&gblog=3 Wed, 02 Mar 2016 19:47:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=13&gblog=2 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[@Park Practice]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=13&gblog=2 Wed, 02 Mar 2016 11:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=13&gblog=1 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[reserve]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=13&gblog=1 Sun, 28 Feb 2016 11:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=12&gblog=1 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Tai Chi Tuition Fees]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=12&gblog=1 Sun, 28 Feb 2016 12:46:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=11&gblog=1 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Tai Chi Courses]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=11&gblog=1 Sun, 28 Feb 2016 19:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=10&gblog=1 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[บทความวิชาการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=10&gblog=1 Wed, 02 Mar 2016 12:53:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=9&gblog=1 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Welcome to Thailand Yongnian Yang Family Tai Chi Association]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=9&gblog=1 Sun, 28 Feb 2016 19:34:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=8&gblog=1 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[ติดต่อชมรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=28-02-2016&group=8&gblog=1 Sun, 28 Feb 2016 15:23:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=7&gblog=2 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวสารกิจกรรมชมรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=02-03-2016&group=7&gblog=2 Wed, 02 Mar 2016 12:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=19-02-2016&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=19-02-2016&group=7&gblog=1 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดชั้นเรียนใหม่ ปี 2016]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=19-02-2016&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=19-02-2016&group=7&gblog=1 Fri, 19 Feb 2016 15:32:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=29-02-2016&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=29-02-2016&group=6&gblog=1 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาชิกภาพ และอัตราค่าสมาชิก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=29-02-2016&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=29-02-2016&group=6&gblog=1 Mon, 29 Feb 2016 7:45:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=01-03-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=01-03-2016&group=1&gblog=3 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[ชมรมหย่งเหนียนไท้จี๋ตระกูลหยางประเทศไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=01-03-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=01-03-2016&group=1&gblog=3 Tue, 01 Mar 2016 15:22:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=19-02-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=19-02-2016&group=1&gblog=2 https://yongnianthailand.bloggang.com/rss <![CDATA[Grand Master Zhao Youbin with our Club]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=19-02-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yongnianthailand&month=19-02-2016&group=1&gblog=2 Fri, 19 Feb 2016 2:08:53 +0700